مرکز آموزش

مرکز ترانه زندگی در قسمت درمان همچنان بارویکردی شناختی اقدام به درمان و رفع نقایص شـــــناختی کودکان که دارای اختلالات عصبی رشدی میکند.کارشناسان این قسمت تیز با اشراف براین موضوع که کودکان نیاز به دریافت خدمات درمانی بصورت جامع دارند ابتدا اقدام به ارزیابی و تشخیص اولیه میکنند در صورت نیاز از خدمات تخصصی قسمت راونسنجی استفاده میشود. بنابر نتایج بدست آمده اقداماتی در زمینه درمان در دوبخش رفع نقایص شناختی‌ و یا درمان خلقی به همراه خدمات تخصصی دیگرتوسط متخصصین صورت میگیرد. در ایــــــن مرحله بعداز پایان درمان جهت بررسی روند و پیشــــرفت کار مجدد پس آزمون به عمل می آید تا نتیجه درمان مشخص گردد.

مرکز درمان

مرکز ترانه زندگی در قسمت درمان همچنان بارویکردی شناختی اقدام به درمان و رفع نقایص شـــــناختی کودکان که دارای اختلالات عصبی رشدی میکند.کارشناسان این قسمت تیز با اشراف براین موضوع که کودکان نیاز به دریافت خدمات درمانی بصورت جامع دارند ابتدا اقدام به ارزیابی و تشخیص اولیه میکنند در صورت نیاز از خدمات تخصصی قسمت راونسنجی استفاده میشود. بنابر نتایج بدست آمده اقداماتی در زمینه درمان در دوبخش رفع نقایص شناختی‌ و یا درمان خلقی به همراه خدمات تخصصی دیگرتوسط متخصصین صورت میگیرد. در ایــــــن مرحله بعداز پایان درمان جهت بررسی روند و پیشــــرفت کار مجدد پس آزمون به عمل می آید تا نتیجه درمان مشخص گردد.

مرکز نگهداری

در این قسمت جهت رفاه حال خانواده ها فضایی جهت نگهداری از کودکان دارای نیاز خاص همراه با نیروهای کارآزموده در نظر شده است. در بخش نگهداری ما دو بخش اتقاق قصه‌ واتاق بازی وجود دارد و نیروهای کارآزموده ما با توجه به علاقه فرزندان شما کودکتان را در یکی از دوبخش فوق قرار داده ودر کنار نگهداری از کودکتان فضایی دلنشیین را برای وی ایجاد میکنند. در اتاق بازی کودکان می توانند به فعالیت های تفریحی مشغول شوند و درصورتی که کودک شما نیاز به استراحت بیشتی داشته باشد به اتاق قصه خواهد رفت و محیطی آرام را تجربه میکند.

رویداد اول

بسیاری از بزرگسالان در طیف اوتیسم تحمل موقعیتهای اجتماعی را دشوار می دانند. ملاقات با یک فرد جدید می تواند بسیار سخت باشد ، صدایی متفاوت ، بوی متفاوت و محرک ، تصویری متفاوت  در واقع مشکلات آن ها در روابط اجتماعی صرفا خود ارتباط نیست ، بلکه مشکل اصلی کل مراحل پردازش حسی است.

ویدیوها

ادامه

پذیرش پیش دبستانی در مدرسه ترانه زندگی چگونه است؟

پیش دبستانی ترانه زندگی مخصوص کودکان دارای اختلال اتیسم و مشکلات یادگیری است و بصورت تمام وقت از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت 8 صبح تا 14 عصر پذیرای فرزندان شما می باشد.

مراحل پذیرش در پیش دبستانی ترانه زندگی به شرح زیر است:

1- مراجعه والدین به مدرسه ترانه زندگی همراه با کودک و تکمیل فرم های مربوطه

2- تعیین وقت جهت ویزیت دکتر روانشناس(ارزیاب) با هدف ارزیابی تخصصی شرایط کودک

3- برگزاری جلسه ویزیت و ارزیابی کودک به صورت تیمی توسط دکتر روانشناس(ارزیاب)، کاردرمانگر، گفتار درمانگر و مربی.حضور والدین در این جلسه الزامی است

4- طراحی پروتکل درمانی خاص کودک بر اساس نتایج جلسه ارزیابی و ارائه آن به کاردرمانگر، گفتار درمانگر و مربی

5- حضور تمام وقت کودک در مدرسه و دریافت خدمات درمانی

6- بررسی شرایط رشد و پیشرفت کودک و در صورت نیاز، تعیین برنامه درمانی جدید توسط دکتر روانشناس بصورت دوره ای

پذیرش درمانی در کلینیک ترانه زندگی چگونه است؟

کلینیک درمانی ترانه زندگی پذیرای تمامی کودکان و نوجوانان دارای اختلال‌نقص توجه و بیش فعالی (ADHD)، اختلالات یادگیری خاص(اختلال خواندن، نوشتن، ریاضی و..) و اختلالات خلقی( افسردگی، اضطراب، نافرمانی مقابله‌ای و...) می باشد.

مراحل پذیرش در کلینیک به شرح زیر است:

1- مراجعه والدین به کلینیک ترانه زندگی همراه با کودک یا نوجوان و تکمیل فرم های مربوطه

2- تعیین وقت جهت ویزیت دکتر روانشناس(ارزیاب) با هدف ارزیابی تخصصی شرایط کودک یا نوجوان

3- برگزاری جلسه ویزیت و ارزیابی کودک یا نوجوان به صورت تیمی توسط دکتر روانشناس(ارزیاب) و تیم توانبخشی. حضور والدین در این جلسه الزامی است.

4- طراحی پروتکل درمانی خاص کودک یا نوجوان بر اساس نتایج جلسه ارزیابی و ارائه آن به تیم توانبخشی

5- حضور کودک یا نوجوان در جلسات درمانی که تعداد آن در مرحله قبل مشخص شده است و دریافت خدمات درمانی

6- بررسی شرایط رشد و پیشرفت کودک یا نوجوان و در صورت نیاز، تعیین برنامه درمانی جدید توسط دکتر روانشناس بصورت دوره ای